کنتور آب التراسونیک سه چهارم 3/4 اینچ r250 بدون امکان ارسال اطلاعات

 

کنتور آب التراسونیک سه چهارم 3/4 اینچ r250 با امکان ارسال اطلاعات

 

کنتور آب التراسونیک یکدوم 1/2 اینچ r250 باامکان ارسال اطلاعات

کنتور آب التراسونیک یک و یک دوم 1/2 1 اینچ r250 با امکان ارسال اطلاعات

کنتور آب التراسونیک یک و یکدوم 1/2 1 اینچ r250 بدون امکان ارسال اطلاعات

کنتور آب هوشمند التراسونیک چهار 4 اینچ r250

کنتور آب هوشمند التراسونیک سه 3 اینچ r250

کنتور آب هوشمند التراسونیک شیش 6 اینچ r250

کنتور آب هوشمند التراسونیک پنج 5 اینچ r250

فلومتر التراسونیک روغن و سیال نفتی

مکانیزم KROHNE برند ترک سایز یکدوم اینچ

فلومتر التراسونیک روغن و سیال نفتی

مکانیزم KROHNE برند ترک سایز سه چهارم اینچ

فلومتر التراسونیک روغن و سیال نفتی

مکانیزم KROHNE برند ترک سایز یک اینچ

کنتور آب مکانیکی فرعی سینگل جت ارس نور سه چهارم اینچ

کنتور آب DM آبفر سایز یک دوم اینچ مناسب خانه و آپارتمان r100

کنتور آب DM آبفر سایز سه چهارم اینچ مناسب خانه و آپارتمان r100

کنتور آب مکانیکی ارس نور یکدوم اینچ r160 class c

کنتور آب مکانیکی ارس یک اینچ r160 class c dm

کنتور آب مکانیکی ارس یک اینچ r100 class b dm

کنتور آب پیستونی یک و یک دوم 1/2 1 اینچ r160

کنتور آب حجمی 1/2 1 یک و یکدوم اینچ مخصوص آب چاه

کنتور آپارتمانی یکدوم اینچ 1/2 مکانیزم ترک

 

کنتور آپارتمانی سه چهارم اینچ 3/4 مکانیزم ترک

 

کنتور آب پیستونی یک اینچ r160

کنتور آب توربینی مکانیکی ارس 2 دو اینچ مدل wd

کنتور آب مکانیکی ارس نور 2 دو اینچ مدل wi کشاورزی

کنتور آب توربینی مکانیکی ارس 3 اینچ مدل wd

کنتور آب حجمی مکانیکی 3 اینچ مدل کشاورزی wi

کنتور آب توربینی مکانیکی ارس 4 اینچ مدل wd

کنتور آب مکانیکی ارس نور 4 اینچ مدل wi کشاورزی

کنتور آب توربینی مکانیکی ارس 5 اینچ مدل wd

کنتور آب مکانیکی ارس نور 5 اینچ مدل wi کشاورزی

کنتور آب توربینی مکانیکی ارس 6 اینچ مدل آب تصفیه wd

کنتور آب مکانیکی ارس نور 6 اینچ مدل wi کشاورزی

کنتور آب توربینی مکانیکی ارس 8 اینچ مدل آب تصفیه wd

کنتور آب مکانیکی ارس نور 8 اینچ مدل wi کشاورزی

کنتور آب توربینی مکانیکی ارس 10 اینچ مدل آب تصفیه wd

کنتور آب مکانیکی ارس نور 10 اینچ مدل wi کشاورزی

کانتر نمایشگر لیتر و قیمت گاز مایع یا آب و روغن و… به همراه کنتور با خروجی پالس

 

کنتور گاز مدل g6 استاندارد

کنتور گاز مدل g4a استاندارد

کنتور گاز مدل g16 استاندارد

کنتور گاز مدل g10 استاندارد

کنتور گاز مدل g100 استاندارد

کنتور گاز مدل g25 استاندارد

aras nour ©