گروه مهندسی ارس متشکل از مهندسین و کارشناسان مجرب در ضمینه تولید و عرضه کنتور فلومتر ابزار دقیق و.. از سال 95 در حال فعالیت بوده

فعالیت های دیگر شرکت :در ضمینه پروژه های آبی سد شبکه آبیاری پیشرفته ، گند زدا، دستگاهای تصفیه اب و وستواتر و…

مدیر عامل مهندس یوسف پورعباس مشیران

09107636654  مدیریت مهندس پورعباس

مدیریت مهندس پورعباس

www.araskontor.ir

www.araseng.ir

02191306367 دفتر تهران

راه های ارتباطی در اینیستاگرام و تلگرام