کانتر- نمایشگر دیجیتال کنتور های مکانیکی

  کانتر- نمایشگر دیجیتال کنتور های مکانیکی کانتر نمایشگر لیتر و قیمت گاز مایع یا آب و روغن و… به همراه کنتور با خروجی پالس با قابلیت نمایش  دیجیتال به لیتر .صفر شونده . نمایش قیمت با امکان ویرایش و… برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرین (این محصول صرفا برای کنتورهای…